Sunday, January 20, 2013

♥ 2013 Horoscope - 2013 Yıldız Falları

Your Lucky Year
Great year for everyone. Luck spreading everywhere. But you are going to work for it! Friends and family will help out. And good connections are important. Basically anything and everything you achieve will be thru your efforts.

Şanslı Yılın
Herkes için güzel bir yıl. Şans etrafa serpiştirmiş. Ancak elde etmek için çok çalışacaksın. Aile ve dostlar hep yanınıda. Ve iyi bağlantılar önemli. Kısaca elde ettiğin hergi bir şey ve her şey senin çabalarınla gerçekleşecek


Aries
March 21 - April 19

the luckiest year in your life or what! 2013 is totally full of lucky surprises! :D but you'll be very very busy with projects, creativity, success and love. wow! you travel! even when you're home, you might keep a packed suitcase ready to go when fortune knocks on your door. love? awesome. you connect and click! there is no need to be afraid. time is just right for it.

Koç
21 Mart - 19 Nisan

2013 hayatının en şanslı yılı mı, ne! :D gerçekten, 2013 sayısız şanslı sürprizlerle dolu! ama bir sürü proje, yaratıcılık, başarı ve aşk yüzünden başınızı kaşıyacak vakit olmayacak. ve bol seyahat! öyle ki evde bavulunuzu boşaltmaya fırsat kalmayacak. aşk? öff, yakıyor. harika bir iletişiminiz var, sanki birbiriniz için yaratılmışsınız. endişeye gerek yok! şimdi tam zamanı!


Taurus   
April 20 - May 20

what do you want  the most  in 2013? lots of money? success? you got it!  don't go crazy spending da moolah,lol! might be some unexpected expenses. just keep calm & go with the flow, success will follow. love, love, love… listen to your instincts. you will feel it and do not think it's too good to be true! it is very real. and the timing is perfect, that's all!

 Boğa  
20 Nisan- 20 Mayıs
2013'ten en büyük beklentin ne? çok para mı? çok başarı mı? oldu say! ama tutup hepsini harcama, bazı beklenmedik masraflar çıkabilir. sakin ol ve kendini olayların akışına bırak, peşinden başarı gelecektir. aşk, aşk, aşk… sezgilerini dinle, çünkü sen de hissedeceksin ve imkansız deme! tamamen gerçek. ve zamanlama da mükemmel, hepsi bu!


Gemini
May 21 - June 21

wind of luck blows from da aft…  But don't take anything for granted! want a lucky break? Lady Luck is on your side as long as you make an effort. and you will! your motto will be "go for it!" because with a little work plus luck's blessings, anything is possible. a person you meet maybe the one for you - the love of your life! when the time is right, the right words will be there for you :)

İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran

Şans rüzgarı pupadan esiyor… sakın her şeyi çantada keklik sayma! şans senden yana ama emek verdiğin sürece! vereceksin de! sloganın "kim tutar seni" olmalıdır. biraz çaba ve yanında şansın nimetleri ile her şey mümkün. mayıs ayında yeni tanıştığın birisi tam sana göre olabilir. belki de hayatının aşkıdır. zamanı gelince, doğru sözcükler ağzından dökülüverecek. :)


Cancer
June 22 - July 22

focused on activities that involve your family and your friends. this will give you strength and stamina to face problems. do not panic. problems will be solved one by one. water plays a very important role in your dealings this year. near water, you may meet interesting people who will bring important things to you. and bonding with new heartthrobs will be stronger this year.

Yengeç 
22 Haziran -  22 Temmuz

aile veyakın arkadaşlar odaklı bir yıl. bu beraberlikler başka soruların üstesinden gelmene yarayacak güç ve dayanıklılığı sağlayacak. paniğe kapılma. sorunlar tek tek çözüme kavuşacak. su, bu yıl çok büyük bir rol oynacak. sana önemli şeyler sunacak ilginç insanlarla, su kenarında tanışabilirsin. kalp atışlarını hızlandran yeni insanlarla kurulan bağlar bu yıl daha güçlü olacak.


Leo
July 23 - August 22

a year full of exciting & different events. travel, parties, fun!!! family life and friends will give you a new perspective. financially you're well off but do not overspend! close to the end of the year, a strong bond between you and the other! rivers will run deeper! the love you give, will equal to the love you get.

Aslan
23 Temmuz - 22 Ağustos

heyecan veren değişik değişik etkinliklerle dolu bir yıl. seyahat, parti, eğlence! aile hayatı ve arkadaşlar yaşamına yeni bir bakış açısı katacak. parasal durum gayet iyi, ama çoşup bütçeyi aşmak yok! yılın sonuna doğru güçlü bir bağ gündeme gelebilir! nehirler derinden akabilir. verdiğin aşk, aldığın aşkla eşit olacak.


Virgo
August 23 - September 22

a new stage in your personal life. no more getting lost in details, you'll see the bigger picture in all your dealings with family and friends. you will find that your life is much more than the sum of its parts. people are more interested in you. the fires of love will be slowly burning. the chemistry between you and the one you're most interested in, wow,  will be sizzling.

Başak 
23 Ağustos - 22 Eylül

kişisel hayatında yeni bir aşama. artık detaylar içinde kaybolmadan, aile ve arkadaşlarınla olan ilişkilerinde de büyük resmi göreceksin. hayatının, küçük parçaların toplamından çok daha büyük olduğunu anlayacaksın. ilgi odağı olacaksın. aşk ateşleri yavaş yanacak. en çok beğendiğinle arandaki kimya, üff, seni uçuracak.


 Libra
September 23 - October 22

your relationships finally develop into something beneficial. you make a strong impression on people, and this year will be full of interaction. the social strengths in your private life will extend to your school or  workplace. for a change you'll have to think of "me first". scales of libra is in balance!!! the middle of the year you'll make a relationship steady! a stronger position in life once 2014 comes into play.

Terazi 
23 Eylül- 22 Ekim

ilişkilerin nihayet işe yarar şeylere dönüşecek. insanlar üzerinde güçlü bir izlenim yaratıyorsun ve bu yıl etkileşimle dolu olacak. özel hayatındaki sosyal kuvetlerin etkisi okul veya işyerine kadar uzatacak. yaşamında ilk kez "önce ben" diye düşünmen gerekecek. terazi nihayet dengeye kavuşuyor! yılın ortasında bir ilişkiyi düzenli bir hale getireceksin!  2014'le birlikte hayatın bomba gibi bir dönemeçe giriyor.Scorpio
October 23 - November 22

hiding something? :D as usual you prefer doing things on your own. but you are going to ask for and get help to solve particularly confusing dilemmas. your road is like a jigsaw puzzle this year, and other people will have the necessary pieces to complete it. if you won't shy away you'll be surprised at what you'll get in return. two alternatives in love: either take your relationship to a higher level or enjoy going with the flow. 
Akrep
23 Ekim + 22 Kasım

bir şeyler mi saklıyorsun? :D her zamanki gibi bu yıl da yalnız hareket etmeyi tercih ediyorsun. ancak kafanı karıştıran ikilemlerle igili sorunları çözmek için yardım isteyecek ve alacaksın. gittiğin yolun, kimi parçaları başkalarının elindeki bir bozyap oyununa benziyor. endişelenme, karşılığında sana sunulacaklara şaşıp kalacaksın. aşta iki seçenek var: ya ilişkini ciddi bir boyuta taşıyacak yada kendini akıntıya bırakıp süreklenmenin zevkini çıkaracaksın.Sagittarius
November 22 - December 21

2013 offers various alternatives in everything. a little confusing? but strong family relations, and they'll help out.  friends will pull you in various directions. some roads you travel may lead to promising results, some dead ends. up to you to  decide which path is right for you. real friends will be there for you whatever happens! all that glitters is not gold! such is the case in your love life. be careful before you get in too deep. test the waters, before diving in!

Yay
21 Kasım - 21 Aralık

2013 her konuda değişik alternatifler sunacak. kafan mı karıştı? güçlü aile ilişkileri sayesinde, onlar her konuda arkanda olacaklar. arkadaşlar seni sağa sola çekecekler. onlarla çıktığın bazı yollar harika sonuçlar verecek, bazıları da çıkmaz sokaklar olarak son bulacak. hangi yolu seçeceğin tamamen sana bağlı. ne olursa olsun dostlar hep yanında olacak. aşkta bir özdeyiş geçerli: her parlayan altın değildir! çok derinlere dalmadan önce suları iyice test et!


 Capricorn
December 22 - January 19

this year is not about your personal life but about work or school. and about new connections with old friends or acquaintances. a meaningful link could be the force that will help you through some hard work. you're headed towards your own goals. sure, you're tired. but you're doing fine. stand tall, and people will admire you! nice surprises in love! if you are as generous and open as your potential partner, you'll end the year with lots of confidence!

Oğlak
22 Aralık - 19 Ocak

Bu yıl, kişisel yaşam değil iş ya da okul hakkında. eski arkadaşlar ya da tanıdıklarla yeni bağlantılar gündemde. anlamlı bir bağ, bazı zorlu işlerde sana yardımcı olan bir güce dönüşebilir. hedeflerine doğru gidiyorsun. çok da yoruluyorsun ama gerçekten her şey yolunda. başını dik tut, herkes ilham almak için sana bakacaktır. aşta güzel sürprizler var. potansiyel aşk ortağın kadar cömert ve açık yürekli olursan, yılı bir hayli güven içinde bitirirsin!


 Aquarius
January 20 - February 18

this year you'll become an expert in making new friends and influence people. you have the insight to the full! you're likely to be knocked around from place to place a lot. take time off for yourself. there are those who are ready to cuddle you. and you need this attention. you're only human, and it's your very humanity that make you respected and loved. days are very busy. but the nights… the warmth of the hand you hold, goes deep into the heart.

Kova
20 Ocak - 18 Şubat

bu yıl yeni dostlar edinme ve başkalarını etkileme konusunde uzmanlaşacaksın. her şeyin iç yüzünü kavrama yeteneğin dorukta! durmadan oradan oraya gidip geleceksin. biraz da kendine vakit ayır. başını okşamak isteyenler var. bu ilgiye de çok ihtiyacın var. sonuçta insansın. ve herkes, bu özelliğin yüzünden sana saygı duyuyor ve seni seviyor.  gündüzleri çok meşgulsün. ama geceler… elini tuttuğun kişinin sıcaklığı, kalbinin ta derinliklerine hissediyorsun.


 Pisces
February 19 - March 20

this years question: "ever any time for me?" the answer is: "not much!" :)  everyone is going to depend on you, but a sense of happiness and enlightenment rules! the things that fell to pieces will be built stronger and more powerful. your friends will become a source of strength. in the summer, some new folks might disappoint you. not to worry. a few bad apples can't spoil the bountiful harvest. ask your heart, your intuition won't fail you! strong home-related aspects are going to draw you closer together with someone. you've got something wonderful coming! just go and get it.

Balık

19 Şubat - 20 Mart

yılın sorusu: "kendime hiç vakit ayıramayacak mıyım?" yanıt: "pek sayılmaz!" çünkü herkes sana sırtını dayamış vaziyette. ama yaşamında mutluluk ve aydınlanma duygusu hakim! yıkılan şeyler daha güçlü ve daha dayanıklı bir biçimde inşa edilecek. arkadaşların, sağlam bir güç kaynağına dönüşüyor. yazı bazı yeni insanlar hayal kırklığına uğratabilir. ama aldırış etme. bir kaç çürük elma, bereketli bir hasatı bozamaz. kabine sor, sezgilerin seni yanıtmayacaktır. evle ilgili güçlü bazı konular seni birisine yakınlaştırabilir. harika şeyler yolda! git ve yakala!


No comments:

Post a Comment